Šikmé strechy

InformácieNášľap pre nosnú škridlu

Nášľap škridly je určený pre montáž na nosnú betónovú škridlu. Je vyrobený zo žiarovo pozinkovanej ocele s komaxitovým nástrekom výrazne zvyšujúcim odolnosť voči poveternostným vplyvom a mechanickému poškodeniu. Je nastaviteľný v rozmedzí 15 °-55 °. Rozmer nášľapu 160mm x 250mm. Nášľap je súčasťou zariadenia určeného len pre pohyb po streche, nesmie slúžiť ako kotviaci bod osobných ochranných prostriedkov proti pádu! Výrobok podľa STN EN 516: Nástupné konštrukcie na strechu.
Cena za ks
15,74 €


19,04 € (s DPH)

    Bezpečnostné prvky pre pohyb na streche a zabezpečenie proti pádu sú významnou skupinou strešného príslušenstva, ktorá je z "úsporných" dôvodov často zanedbávaná, pritom zákon priamo ukladá, že projektová dokumentácia musí obsahovať spôsob zaistenia bezpečnosti práce a technické zariadenia pre výstavbu i pre budúcu prevádzku (zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších právnych predpisov - Stavebný zákon). Znamená to, že nestačí zabezpečiť bezpečnosť pohybu po streche v priebehu stavby, ale sú potrebné také trvalé opatrenia, ktoré umožnia údržbu strechy a súvisiacich zariadení v bežnej prevádzke. Požiadavky na zaistenie bezpečného pohybu na strechách vyplývajú tiež z požiadaviek noriem, napr. STN 73 1901 - Navrhovanie striech, STN EN 795 Prostriedky ochrany osôb proti pádu z výšky - Kotviace zariadenia, STN EN 517 Prefabrikované príslušenstvo pre strešné krytiny - Bezpečnostné strešné háky a ďalšie. Keď opomenieme ustanovenia uložené zákonom a normami a použijeme zdravý rozum, musíme dospieť k záveru, že absencia prvkov pre bezpečný pohyb po streche nie je úsporným opatrením, ale riskovaním života a ohrozením zdravia.

test the best hpi Spolehlivá firma 2016
qzus nga
cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska