Lišty s odkvapovou hranou pre založenie zateplenia

Lišty s odkvapovou hranou a integrovanou výstužnou tkaninou majú veľký význam pre správne ukončenie omietky v spodnej časti zateplenia domu. Montáž prebieha pred osadením dosiek izolantu. Lišta sa nasadzuje na prednú hranu hliníkovej zakladacej lišty tak, aby prekrývala spoje minimálne o 10 cm, čo spoločne s použitím spojky soklových líšt eliminuje vznik trhlín vplyvom pohybu hliníkových profilov. Lišty umožňujú bezpečný odvod vody z povrchu omietky bez toho, aby dochádzalo k vzlínaniu vlhkosti zo spodnej časti do zatepľovacieho systému, a tým k zníženiu jeho účinnosti a veľmi rýchlej degradácii povrchovej úpravy. Nemenej dôležitá je aj funkcia oddelenia kovového profilu od priameho styku s lepidlom a omietkou, ktorý spôsobuje koróziu hliníku a následnú separáciu omietky v miestach kontaktu. Prechodové lišty s odkvapovou hranou sa používajú samostatne v mieste horizontálneho napojenia dvoch izolantov, napr. pri prechode medzi ustupujúcou izoláciou základu a obvodovým murivom.

Aktívne filtre

hpi qzus nga cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska