Tkaniny pre zateplenie a omietky

Tkaniny zo skleného vlákna sa používajú na vystužovanie zateplených fasád, kde plnia vysoké požiadavky na pevnosť zatepľovacieho systému ETICS. Pri výrobe mriežkových tkanín je záväzná norma ETAG004, ktorá stanovuje minimálnu zvyškovú pevnosť v ťahu. Životnosť kontaktného zatepľovacieho systému je závislá na kvalite a pevnosti všetkých prvkov fasády, preto sa oplatí používať ťažšiu fasádnu armovaciu tkaninu (napr. R131 a R117). V spodných častiach fasády, kde hrozí mechanické poškodenie napr. nárazom lopty alebo auta, je odporúčané použiť tzv. pancierové mriežky (napr. R267 či R451). Armovacie tkaniny sa hojne využívajú aj pre spevnenie vnútornej omietky. Chránia fasádu pred prasklinami, napríklad v miestach, kde sa pod omietkou stretávajú dva typy materiálov s rozdielnym koeficientom rozťažnosti, teda v mieste s vyšším potenciálom vzniku trhlín. Mriežkové tkaniny, ktoré tieto miesta prekrývajú, absorbujú vznikajúce pnutie. Odporúča sa ale použiť tkaninu po celej ploche vnútorných omietok, pretože znižujú riziko mechanického poškodenia, ktoré môžu spôsobiť napr. deti alebo manipulácia s nábytkom, vysávačom a pod. V tomto prípade postačujú ľahšie tkaniny s nižšou pevnosťou v ťahu (napr. R96, R85, ale i R117).

Aktívne filtre

hpi qzus nga cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska