Dilatačné lišty

Dilatačné lišty slúžia pre kompenzáciu pohybu zatepľovacieho systému (ETICS), ktorého dôsledkom môžu byť praskliny v oblasti napojenia budov alebo prístavkov, napojenie ďalšieho zateplenia, vo veľkých súvislých plochách, pri napojení materiálovo rôznych izolačných dosiek a pod. Úlohou dilatačných líšt je tiež dlhodobá ochrana systému pred vnikaním dažďovej vody do súvrstvia dilatačnou škárou, preto venujte zvýšenú pozornosť kvalite tohto výrobku z hľadiska použitého materiálu aj jeho konštrukcie. Lišta je vystavená sústavnému pohybu a v mieste funkčného napojenia tiež osvetleniu slnečným svetlom, ktorý môže spôsobiť u lacných nekvalitných materiálov degradáciu UV žiarením. To môže mať za následok poškodenie a separáciu hydroizolačnej stredovej manžety od nosného profilu, a tým aj zatekanie do súvrstvia zateplenia. Tento stav je ťažko zistiteľný a ešte horšie opraviteľný, môže viesť nielen k zníženiu izolačných vlastností mokrého izolantu, ale aj k celkovému kolapsu súvrstvia v okolí takto ošetrenej škáry. Dilatačné lišty sa vkladajú do tmelu s minimálnym prekrytím tkanín 100 mm, vždy však až k hrane profilu tak, aby medzi profilom a dvojitým prekrytím nevznikala zoslabená vrstva. Spoločnosť HPI ponúka profily stenové, rohové aj horizontálne z UV stabilizovaného PVC s funkčnou časťou z mäkčeného UV stabilizovaného PVC napojeného k nosným profilom koextrúziou. Niektoré typy dilatačných líšt je možné doplniť pre zvýšenie odolnosti krycím profilom.

Aktívne filtre

hpi qzus nga cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska