Príchytky škridiel

S meniacimi sa klimatickými podmienkami treba klásť vyšší dôraz na zabezpečenie strešnej krytiny proti účinkom vetra. Problematiku zaťaženia striech vetrom rieši norma STN EN 1991-1-4. Podrobné informácie pre rozmiestnenie príchytiek nájdete v publikácii vydanej Cechom pokrývačov a klampiarov alebo u konkrétnych výrobcov skladanej krytiny. Rozmiestnenie a množstvo príchytiek závisí od tvaru strechy, časti plochy strechy, veternej oblasti, kategórie okolitého terénu a konštrukcie strechy.

Aktívne filtre

hpi qzus nga cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska