Šikmé strechy

InformáciePríchytka škridly hlavová 416 pre pálenú krytinu

Bočná-hlavová príchytka je určená pre uchytenie pálenej krytiny cez latu súčasne za vrchnú bočnú a hlavovú drážku. Presné rozmiestnenie v rôznych častiach strechy vrátane schém ponúkajú "Pravidlá pre navrhovanie a realizáciu striech".
Cena za ks
0,31 €


0,37 € (s DPH)

    S meniacimi sa klimatickými podmienkami treba klásť vyšší dôraz na zabezpečenie strešnej krytiny proti účinkom vetra. Problematiku zaťaženia striech vetrom rieši norma STN EN 1991-1-4. Podrobné informácie pre rozmiestnenie príchytiek nájdete v publikácii vydanej Cechom pokrývačov a klampiarov alebo u konkrétnych výrobcov skladanej krytiny. Rozmiestnenie a množstvo príchytiek závisí od tvaru strechy, časti plochy strechy, veternej oblasti, kategórie okolitého terénu a konštrukcie strechy.
test the best hpi Spolehlivá firma 2016
qzus nga
cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska