Difúzne membrány Noroc

Produkty s podpisom Juta sú vyrábané v štrnástich závodoch v Českej republike, jedná sa o široký sortiment produktov pre stavebníctvo a poľnohospodárstvo, aj o umelé trávniky a materiály na technické účely. Spoločnosť Juta je jedným z najväčších výrobcov difúznych membrán v Európe využívajúcich širokú škálu najmodernejších technológií pre výrobu membrán na špičkovej technickej úrovni s dlhou funkčnou životnosťou a špičkovými parametrami. Difúzne membrány pod názvom Jutadach a JUTATOP slúžia ako paropriepustné doplnkové hydroizolácie k ochrane strešných aj stenových konštrukcií pred prenikaním vlhkosti, zamedzujú stratám tepla a umožňujú ľahké odvetrávanie vodných pár z izolácií strešných a obvodových plášťov budov. Sortiment dopĺňajú parobrzdy, parotesné fólie a vysoko parotesné fólie s hodnotou sd viac ako 300 metrov (sd udáva hrúbku vzduchovej vrstvy, ktorá má rovnaký difúzny odpor ako vrstva zisťovaného materiálu) s reflexnou úpravou pre odraz sálavého tepla.

Aktívne filtre

hpi qzus nga cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska