Okenné lišty začisťovacie s tkaninou

Okenné pripojovacie lišty s tkaninou sú dôležitým prvkom montáže výplní stavebných otvorov (okien, dverí) budov zateplených kontaktným zatepľovacím systémom (medzinárodné označenie ETICS - External Thermal Insulation Composite System). Správny výber okennej lišty je úplne zásadný pre riešenie tohoto detailu z hľadiska jeho funkčnosti a životnosti, je podrobne popísaný Európskou Asociáciou pre ETICS (AEA), ktorá popisuje požiadavky na vlastnosti použitej lišty v konkrétnych prípadoch (pozri tabuľka „Použitie okenných a dverných pripojovacích líšt“). Lišta musí byť schopná dlhodobo a spoľahlivo kompenzovať pohyb a napätie medzi okenným rámom a zatepľovacím systémom spôsobený poveternostnými vplyvmi (slnko, vietor, dážď) a užívaním budovy (dynamické namáhanie budovy, otrasy, otváranie – zatváranie okien apod.). K tomuto účelu boli vyvinuté profily označené 2D a 3D so schopnosťou dostatočného prenosu pohybu dvoma respektíve troma smermi. Najrozšírenejším riešením na stavbách, predovšetkým u zateplenia panelových domov a viacpodlažných budov je montáž profilu v šírke 6 mm. Bohužiaľ toto riešenie , snáď okrem jednoduchej montáže a nízkej ceny, neposkytuje žiadnu výhodu z pohľadu požiadaviek na funkčné vlastnosti riešeného detailu. Profil bol pôvodne vyrobený pre napojenie tenkovrstevných omietok presného muriva bez zateplenia k okenným rámom. Pokiaľ chcete zabezpečiť vetrotesné, vodotesné , dlhodobo funkčné napojenie okna či dverí bez rizika prasklín a neskoršej komplikovanej drahej údržby, investujte už na začiatku do kvalitného k tomu určenému výrobku. Táto relatívne nízka investícia do vhodného profilu zamedzí separáciu lišty od okenného rámu, zatečeniu do, alebo za zatepľovací systém a tým jeho trvalému znehodnoteniu. Lišty taktiež chránia okno pri montáži, sú vybavené odlamovacou lamelou pre uchytenie krycej fólie behom stavebných prác. Doporučená teplota pre montáž všetkých líšt k okenným rámom je medzi +5 °C až + 40 °C na odmastený čistý rám.

Aktívne filtre

hpi qzus nga cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska