Vetracie komínky

Vetracie komínky pre ploché strechy slúžia na odvetranie vlhkosti prenikajúcej z interiéru do vzduchovej medzery v dvojplášťových alebo viacplášťových plochých strechách. Nadmerná vlhkosť výrazne znižuje životnosť a funkčnosť všetkých komponentov strešného súvrstvia. Sanitárne komíniky s predĺžením pre prestup strešným plášťom slúžia na napojenie na potrubie odvetrania kanalizácie alebo k odvetraniu interiérov, ako sú kúpeľne alebo kuchyne. Rovnako ako v prípade vpustí je aj pri komínkoch nutný správny výber materiálu pre napojenie na príslušný typ hydroizolácie.

Aktívne filtre

hpi qzus nga cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska