Vetracie pásy s kefovou lištou PVC

Odvetranie strechy v oblasti hrebeňa a nárožia, v prípade nutnosti doplnené vetracími škridlami či hlavicami, má zásadný vplyv na životnosť strešnej konštrukcie. Hlavnými dôvodmi nutnosti plynulého vetrania je predovšetkým odvod vlhkosti, či už kondenzátu, vlhkosti preniknutej z exteriéru (zrážková voda), alebo vlhkosti prenikajúcej z obytných priestorov. Vetranie okrem toho odvádza prebytočné teplo v letných mesiacoch a znižuje rozdiely teplôt v jednotlivých častiach strešnej konštrukcie, čo napomáha k rovnomernému roztápaniu snehu v zimných mesiacoch. Okrem správneho navrhnutia vetracej medzery a zaistenia prúdenia vzduchu okolo okien, komína a pod., je normou taktiež určená veľkosť privádzacích a odvádzacích otvorov a ich zabezpečenie proti vnikaniu nečistôt, hmyzu, vtákov a podobne (STN 73 0540-2, STN 73 1901). Veľmi častým problémom pri voľbe vetracích prvkov pre hrebeň a nárožie je práve nepochopenie alebo nerešpektovanie základnej požiadavky na tieto výrobky, a tou je ich vetracia funkcia. Vetracie prvky bez voľného vetracieho priemeru na báze geotextílií alebo lacných tkanín s vysokou hustotou síce zamedzia prieniku vody, fakticky však prúdenie vzduchu neumožňujú, a výrazne tým podporujú okrem iného tvorbu plesní a drevokazných húb napádajúcich konštrukciu strechy.

Aktívne filtre

hpi qzus nga cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska