Parapetné lišty

Jedným z najviac zanedbávaných funkčných detailov i napriek svojej zásadnej dôležitosti z hľadiska vodotesnosti zatepľovacieho systému je napojenie parapetov nielen v spodnej časti ale aj z boku. V spodnej časti sa často stretávame s úplnou absenciou riešenia napojenia, alebo s použitím v tomto prípade nevhodného profilu na spevnenie rohov. Spodná časť parapetu je vystavená významnému zaťaženiu vetrom a vetrom hnaným dažďom. V takýchto podmienkach funguje parapet ako „zberač“ vody, tá je tlačená do škáry pod parapet a zateká do súvrstvia zatepľovacieho systému. Zatekanie spôsobuje postupnú degradáciu a významné znižovanie účinnosti zateplenia. Chybné napojenie v hornej časti parapetu zvádza vodu do zateplenia z okien a z ostenia, spôsobuje rovnaké problémy a naviac často vedie vodu murivom až do interiéru, kde sa tvoria mokré škvrny v rohoch u vnútorného parapetu i pod oknami. Pri dlhšom pôsobení vlhkosť podporuje vznik ťažko odstrániteľných plesní a spôsobuje degradáciu vnútorných omietok. Utesnenie rôznymi tmelmi sa nepovažuje za trvalé riešenie a vyžaduje priebežné opravy, čo je náročné ako finančne, tak v prípade viacpodlažných domov i technicky. V našom sortimente Vám ponúkame mnohými rokmi preverené riešenia i novinky zjednodušujúce montáž a zvyšujúce životnosť a spoľahlivosť tohoto exponovaného detailu.

Aktívne filtre

hpi qzus nga cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska