Založenie izolantu pre zateplenie ETICS (sokel)

Zakladacie lišty nazývané tiež soklové lišty, alebo štartovacie lišty, slúžia na vytvorenie roviny pre osadenie prvého radu tepelnoizolačných dosiek z polystyrénu, minerálnej vaty, PUR peny, PIR peny, fenolovej peny a ďalších materiálov. V podstate poznáme tri možnosti pre založenie ETICS. Prvou a najstaršou z nich je takzvané založenie na pomocnú latu s využitím lišty s odkvapovou hranou pre odvod stekajúcej vody. Výhodou tohoto systému je redukcia tepelného mostu oproti založeniu s pomocou hliníkovej lišty. Nevýhodou je väčšia prácnosť a náročnosť na kvalitné prevedenie. Druhým spôsobom založenia je použitie hliníkovej lišty v tvare U. Výhodou oproti založeniu na latu je jednoduchšie udržanie rovinnosti k podkladu a rýchlejšia montáž. Nevýhodou je spomínaný tepelný most, vysoká teplotná rozťažnosť, nutnosť dodatočného použitia lišty s odkvapovou hranou pre pripojenie omietky. Bez odkvapovej hrany dochádza vplyvom mrazu a reakcie hliníku s rozpustenými soľami k separácii omietky, a tým môže dôjsť k poškodeniu povrchovej vrstvy a k prieniku vody do súvrstvia. Ďalším možným variantom je založenie pomocou profilov z PVC, ten kombinuje výhody oboch starších spôsobov založenia. Zakladací PVC profil sa montuje rovnako ako hliníková lišta, a tým zabezpečuje rovinnosť, má vyššiu mechanickú i chemickú odolnosť, redukuje tepelný most. Lišta s odkvapovou hranou je súčasťou riešenia a umožňuje spoľahlivé napojenie na zatepľovací systém. PVC zakladacie lišty sú univerzálne pre rôzne šírky izolantu. Certifikované riešenie pomocou systému "Zakladacia sada ETICS" dokonca vyhovuje požiadavkám požiarnej normy (ČSN 0810:2016) a umožňuje založenie zatepľovacieho systému z EPS bez použitia pásu z minerálnej vaty.

Aktívne filtre

hpi qzus nga cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska