Lišty pre zatepľovacie systémy a omietky

Lišty pre zatepľovacie systémy a omietky sú významnou súčasťou každého kvalitne prevedeného kontaktného zatepľovacieho systému medzinárodne označovaného skratkou ETICS (External Thermal Insulation Composite System). Zabezpečujú správnu funkčnosť, ochranu pred poveternostnými vplyvmi, pred mechanickým poškodením, napojenie alebo ukončenie zatepľovacieho systému a výrazne ovplyvňujú jeho životnosť. Majú tiež výrazný vplyv na finálnu estetickú kvalitu diela a jeho správne prevedene. Spoločnosť HPI-CZ patrí k prvým priekopníkom v tomto odbore v Českej republike, využívame know how materskej spoločnosti s mnohoročnými skúsenosťami takmer po celej Európe a mnohých zahraničných aj domácich špičkových partnerov, s ktorými už takmer 25 rokov spolupracujeme na propagácii a vývoji nových riešení pre zatepľovacie systémy v súlade s európskymi i národnými normami a novými vedeckými poznatkami na poli nových materiálov a technológií. Poskytujeme technické poradenstvo a návrhy pre správne riešenia jednotlivých detailov stavby. Vďaka skúseným technikom ponúkame aj predstavenie materiálov i priamo na stavbe s ukážkou ich správnej montáže.

Aktívne filtre

hpi qzus nga cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska