Hydroizolačné a nopové fólie

Izolačné fólie bránia únikom nebezpečných látok do životného prostredia v okolí stavby, zadržiavajú skladované látky či vodu v určených priestoroch, chránia stavebné konštrukcie a vnútorné prostredie stavieb pred nežiaducim pôsobením vody, bránia alebo obmedzujú prenikaniu plynov (radón, metán) do stavieb.

Nopové fólie majú široké uplatnenie v staviteľstve, ako v novostavbách, tak aj pri rekonštrukciách domov. Drenážne fólie z vysokohustotného polyetylénu (HDPE) zaisťujú optimálne odvetranie základového muriva, tým poskytujú ochranu proti vlhkosti a podzemnej beztlakovej vode, sú odolné voči prerastaniu koreňov či hnilobe. Fólie sú odolné proti chemickým zlúčeninám vyskytujúcim sa prirodzene v pôde. Pre ukončenie nopovej fólie je určená odvetrávacia lišta, zaisťujúca ochranu okraja fólie pred UV žiarením a vnikaniu nečistôt do vetracej medzery medzi murivom a fóliou, vďaka tomu je zaistená plynulá cirkulácia vzduchu odvádzajúceho vlhkosť. Vodotesné pripevnenie k murivu zaisťuje drážkový klinec s tesniacou podložkou, napojenie fólií sa vykonáva s použitím dostatočne pevnej butylovej pásky a prekotvením v mieste napojenia.

Aktívne filtre

hpi qzus nga cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska