Strešné vpusti

Strešné vpuste čiže vtoky slúžia na odvodnenie plochých striech. Vpuste musia byť umiestnené na najnižšom mieste priľahlej odvodňovanej plochy. Dve vpuste sú minimálny počet na jednej streche, v prípade odvodnenia malej plochy jedným vtokom je nutné zabezpečiť strechu prepadom, bočnou vpusťou. Bočná atiková vpusť je vhodná ako bezpečnostný prvok (poistný prepad) pri všetkých plochých strechách. Výber vhodného spôsobu odvodnenia a variantu vpuste vyplýva z konštrukcie plochej strechy, sklonu, veľkosti odvodňovanej plochy a typu hydroizolácie a je daný príslušnými normami. Pre vlastnú montáž vpustu je dôležité rešpektovať typ hydroizolácie a podľa toho vybrať vpusť z materiálu, ktorý je na to určený. Vpusť musí byť pevne ukotvená a precízne napojená na hydroizolačnú vrstvu. U mäkkých vpustí môže deformácia vplyvom nesprávnej montáže spôsobiť zníženie kapacity odvodnenia. Každá vpusť musí byť vybavená vhodným zachytávačom naplavených nečistôt a pravidelne, najlepšie dvakrát ročne, čistená.

Aktívne filtre

hpi qzus nga cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska