Upevnenie izolácie na drevo a plech

Upevnenie tepelnej izolácie na plech, drevo, drevotrieskové dosky, OSB dosky a pod. pre zateplenie drevostavieb, prístavkov či plechových hál síce nepatrí do kategórie výrobkov certifikovaných podľa ETAG 014 (Európsky riadiaci pokyn pre kotvenie kontaktného zatepľovacieho systému), aj tu je však dôležitý výber testovaného a schváleného riešenia pre montáž do týchto druhov podkladov. Najbezpečnejšiu montáž zateplenia umožňuje držiak so skrutkou pre zápustnú a povrchovú montáž na drevené a kovové podklady ejotherm STR H, ktorý konštrukčne vychádza z tanierovej kotvy ejotherm STR U 2G pre montáž do muriva. Statické výpočty pre toto riešenie sa vykonávajú podľa STN 73 2902 pre upevňovanie ETICS.

Aktívne filtre

hpi qzus nga cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska