Lišty pre vnútorné a vonkajšie omietky

Oceľové pozinkované profily sú už bežnou súčasťou aplikácie vonkajších i vnútorných omietok. Oproti tradičnému spôsobu nanášania pomocou drevenej laty výrazne uľahčujú celý proces omietania, šetria čas a množstvo materiálu. Rozdeľujú sa na profily pre vnútorné omietky a na profily pre vonkajšie omietky, ktoré sú pre zvýšenie odolnosti antikoróznej vrstvy vybavené plastovou hranou. Podľa miesta použitia sa rozdeľujú na rohové, pre presné vytvorenie spevneného rohu so zvýšenou odolnosťou proti nárazu, omietniky pre presné nanášanie v ploche, oddeľovacie a ukončovacie profily, soklové profily a profily špeciálne ako sú dilatačné, alebo profily pre tvorbu oblúkov. Pri všetkých profiloch je dôležitá kvalitná a dostatočne hrubá vrstva zinkovania, ktorá tvorí ochranu pred oxidáciou železa v chemicky agresívnom vlhkom prostredí omietok. Napriek tomu je dôležité počas celého procesu omietania zaistiť dostatočné vetranie, kedy predovšetkým pri omietkach sa sadrovou zložkou hrozí pri nadmerne dlhom vysychaní poškodenie povrchovej vrstvy, korózia a prekreslenie líšt a omietnikov.

Aktívne filtre

hpi qzus nga cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska