Kotvenie hydroizolácií

Mechanické kotvenie hydroizolácií je najrozšírenejším spôsobom zabezpečenia plochých striech proti dynamickému namáhaniu vplyvom vetra. Stabilita strešného súvrstvia proti saniu vetra je v tomto prípade zaistená pomocou strešných kotiev. V závislosti na skladbe plochej strechy, použitej tepelnej izolácii a hydroizolácii sú používané upevňovacie prvky s kovovými alebo plastovými tanierovými podložkami a skrutkou vhodnou pre príslušný typ podkladu. Okrem požiadaviek na mechanické vlastnosti kotiev je pre stabilitu a životnosť strechy zásadná odolnosť proti korózii (15 cyklov Kesternicha). Návrh mechanického kotvenia je nutné vykonávať vždy v súlade s ČSN EN 1991-1-4 a ETAG 006. Širšiu ponuku špičkových kotviacich prvkov EJOT® nájdete vo veľkoobchodnom katalógu vo formáte PDF, vrátane montážneho príslušenstva s možnosťou zapožičania montážnych automatov aj poloautomatov a s ponukou technickej podpory.

Aktívne filtre

hpi qzus nga cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska