Vetracie škridly a hlavice

Vetracie hlavice z PVC alebo z polyméru ABS sú určené pre odvetranie dvojplášťových šikmých striech s bitúmenovou krytinou, bridlicou alebo vláknocementovými šablónami.

Aktívne filtre

hpi qzus nga cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska