Zabezpečenie lešenia

Lešenárske kotvy so skrutkou a okom slúžia k upevneniu stojacich aj pojazdných lešení, napínacích lán, bezpečnostných clôn, pergolí a podobne. Sú určené pre montáž do betónu, prírodného kameňa, plnej tehly, obmedzene pre dierované tehly, duté tvárnice a plynosilikáty. Pri používaní upevnenia lešenia je potrebné rešpektovať všetky súvisiace normy, smernice a nariadenia súvisiace s kotvením fasádnych lešení a bezpečnosti práce. Maximálni nosnosť systému možno dosiahnuť len vtedy, ak je vyvŕtaný otvor vyčistený a zbavený prachu a rozmery vyvŕtaného otvoru zodpovedajú údajom od výrobcu.

Aktívne filtre

hpi qzus nga cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska