Okenné lišty ukončovacie s odkvapovou hranou

Okenné lišty ukončovacie s odkvapovou hranou sú určené k cielenému odvodu stekajúcej vody nad ustupujúcimi časťami konštrukcie, typicky v nadpraží (nad oknom či dvermi), v soklovej časti alebo v mieste napojenia dvoch rôznych hrúbok izolantu. Rovnako ako aj rohové lišty sú vybavené na oboch ramenách tkaninou pre napojenie k armovacej tkanine v ploche na jednej strane a k napojeniu ku tkanine okennej lišty na strane druhej. Zároveň spevňujú hranu nadpražia ako ochrana pred mechanickým poškodením. Pre správnu funkciu odkvapovej hrany je dôležité konštrukčné riešenie. Lišta musí byť vyrobená a namontovaná tak, aby minimálne na zadnej strane odkvapovej hrany bola prerušená súvislá vrstva omietky a nedochádzalo k vzlínaniu vody do nadpražia, kde hrozí zvýšené riziko tvorby plesní, prípadne odmŕzanie chronicky vlhkej povrchovej úpravy. Lišty sa vyrábajú vo verzii pod omietku, kde je pohľadová strana prekrytá omietkou v ploche a neruší tak súvislý vzhľad v prípade použitia farebných omietok, alebo vo verzii priznanej, kde po zapracovaní odkvapová hrana vystupuje z omietky z oboch strán. Novinkou je lišta s transparentnou odkvapovou hranou, ktorá dokonale odvádza vodu a zároveň neruší estetický dojem čistého ukončenia vo farebných povrchových úpravách.

Aktívne filtre

hpi qzus nga cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska