Odkvapový plech

Odkvapový plech je nevyhnutnou súčasťou doplnkovej hydroizolačnej vrstvy (DHV) ktorá je tvorená difúznymi membránami, fóliami, alebo asfaltovými pásmi. Pravidlá pre navrhovanie a konštrukciu striech uvádzajú, že všetky konštrukčné typy DHV sa ukončujú na tuhej konštrukcii odkvapu s profilom, ktorý má odkvapovú hranu. Voda musí odkvapkávať mimo obvodu konštrukcie pod strechou a hrana má mať dostatočný presah a má byť viditeľná.

Aktívne filtre

hpi qzus nga cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska