Šikmé strechy

InformácieDržiak stúpacej plošiny plechová tvarovaná krytina MOD 350/35

Držiak stúpacej plošiny pre tvarované plechové krytiny s profilom 350 / 35mm slúži spoločne s držiakom roštu a roštom k vytvoreniu bezpečného prvku pre pohyb na streche. Je vyrobený z pásovej ocele hrúbky 4mm žiarovo popozinkovanej s komaxitovým nástrekom výrazne zvyšujúcim odolnosť voči poveternostným vplyvom a mechanickému poškodeniu. Držiak je určený na montáž do vrchnej aj spodnej laty pod profilom s použitím tmelu alebo tesniacich podložiek pre zachovanie vodotesnosti v mieste prestupu skrutky krytinou. Držiak je súčasťou zariadenia určeného len pre pohyb po streche, nesmie slúžiť ako kotviaci bod osobných ochranných prostriedkov proti pádu! Výrobok podľa STN EN 516: Nástupné konštrukcie na strechu.
Cena za ks
11,69 €


14,15 € (s DPH)

    Bezpečnostné prvky pre pohyb na streche a zabezpečenie proti pádu sú významnou skupinou strešného príslušenstva, ktorá je z "úsporných" dôvodov často zanedbávaná, pritom zákon priamo ukladá, že projektová dokumentácia musí obsahovať spôsob zaistenia bezpečnosti práce a technické zariadenia pre výstavbu i pre budúcu prevádzku (zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších právnych predpisov - Stavebný zákon). Znamená to, že nestačí zabezpečiť bezpečnosť pohybu po streche v priebehu stavby, ale sú potrebné také trvalé opatrenia, ktoré umožnia údržbu strechy a súvisiacich zariadení v bežnej prevádzke. Požiadavky na zaistenie bezpečného pohybu na strechách vyplývajú tiež z požiadaviek noriem, napr. STN 73 1901 - Navrhovanie striech, STN EN 795 Prostriedky ochrany osôb proti pádu z výšky - Kotviace zariadenia, STN EN 517 Prefabrikované príslušenstvo pre strešné krytiny - Bezpečnostné strešné háky a ďalšie. Keď opomenieme ustanovenia uložené zákonom a normami a použijeme zdravý rozum, musíme dospieť k záveru, že absencia prvkov pre bezpečný pohyb po streche nie je úsporným opatrením, ale riskovaním života a ohrozením zdravia.

test the best hpi Spolehlivá firma 2016
qzus nga
cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska