Šikmé strechy

InformácieDržiak stúpacej plošiny ROBUST pre skladanú krytinu

Držiak stúpacej plošiny Robust slúži spoločne s držiakom roštu a roštom k vytvoreniu bezpečného prvku pre pohyb na streche. Je vybavený rozšírenou podperou z EPDM, ktorá lepšie roznáša zaťaženie na povrch krytiny a zvyšuje stabilitu držiaka. Je vyrobený z pásovej ocele hrúbky 4mm žiarovo pozinkovanej s komaxitovým nástrekom výrazne zvyšujúcim odolnosť voči poveternostným vplyvom a mechanickému poškodeniu. Držiak je určený na montáž za prídavnú latu. Držiak je súčasťou zariadenia určeného len pre pohyb po streche, nesmie slúžiť ako kotviaci bod osobných ochranných prostriedkov proti pádu! Výrobok podľa STN EN 516: Nástupné konštrukcie na strechu.
Cena za ks
16,91 €


20,46 € (s DPH)

    Bezpečnostné prvky pre pohyb na streche a zabezpečenie proti pádu sú významnou skupinou strešného príslušenstva, ktorá je z "úsporných" dôvodov často zanedbávaná, pritom zákon priamo ukladá, že projektová dokumentácia musí obsahovať spôsob zaistenia bezpečnosti práce a technické zariadenia pre výstavbu i pre budúcu prevádzku (zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších právnych predpisov - Stavebný zákon). Znamená to, že nestačí zabezpečiť bezpečnosť pohybu po streche v priebehu stavby, ale sú potrebné také trvalé opatrenia, ktoré umožnia údržbu strechy a súvisiacich zariadení v bežnej prevádzke. Požiadavky na zaistenie bezpečného pohybu na strechách vyplývajú tiež z požiadaviek noriem, napr. STN 73 1901 - Navrhovanie striech, STN EN 795 Prostriedky ochrany osôb proti pádu z výšky - Kotviace zariadenia, STN EN 517 Prefabrikované príslušenstvo pre strešné krytiny - Bezpečnostné strešné háky a ďalšie. Keď opomenieme ustanovenia uložené zákonom a normami a použijeme zdravý rozum, musíme dospieť k záveru, že absencia prvkov pre bezpečný pohyb po streche nie je úsporným opatrením, ale riskovaním života a ohrozením zdravia.

test the best hpi Spolehlivá firma 2016
qzus nga
cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska