Šikmé strechy

InformácieSpojka mreže sneholamu PVC

Spojka mreže sneholamu slúži k napojeniu dvoch alebo viacerých protisnehových mreží. Pre správne spojenie dvoch mreží sú potrebné dve spojky. Napojenie prebieha v hornej i dolnej časti mreže. Takýto spoj umiestnite čo najbližšie k držiaku sneholamu. Materiál: číre PVC.

Cena za ks
1,33 €


1,60 € (s DPH)
1,80 €
-11%

    Držiak mrežového sneholamu slúži na zadržanie pádu snehovej masy zo strešných konštrukcií. Norma STN 73 1901 stanovuje, že šikmé strechy majú byť účinným spôsobom vybavené zachytávačmi snehu najmä nad priľahlými komunikáciami či nižšie ležiacimi konštrukciami. Optimálne umiestnenie sneholamu je do druhého radu nad odkvapom a v ďalších radoch smerom k hrebeňu vo vzdialenosti maximálne 4m od seba. Nad snehovou zábranou sa odporúča vhodné rozmiestnenie snehových hákov pre zadržanie snehovej snehovej prikrývky v celej ploche.
test the best hpi Spolehlivá firma 2016
qzus nga
cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska