Šikmé strechy

InformácieDržiak rúrkového sneholamu na falcovaný plech NG – jedna rúrka

Držiak rúrkového sneholamu falcovaný plech NG pre jednu rúrku slúži k uchyteniu rúrkového zachytávača snehu. Držiak je vhodný pre plechové falcované krytiny. Umiestňuje sa čo najbližšie ku krokve. Doporučená osová vzdialenosť jednotlivých prvkov je max. 90 cm. Držiak sa umiestňuje na falcované spoje plechu zovretím (stiskom falcovaného lemu) a dotiahnutím dvoch skrutiek. Výrobok nie je určený pre imitácie falcovaného spoja (nevhodné pre systémy click). Materiál: zvarenec oceľového plechu o hrúbke 3mm, žiarovo pozinkovaný. Povrchová úprava prírodné pozinkovanie alebo vypaľovaná prášková farba.

Cena za
9,49 €


11,48 € (s DPH)

    Držiak rúrkového sneholamu slúži na zadržanie pádu snehovej masy zo strešných konštrukcií. Norma STN 73 1901 stanovuje, že šikmé strechy majú byť účinným spôsobom vybavené zachytávačmi snehu najmä nad priľahlými komunikáciami či nižšie ležiacimi konštrukciami. Optimálne umiestnenie sneholamu je do druhého radu nad odkvapom a v ďalších radoch smerom k hrebeňu vo vzdialenosti maximálne 4m od seba. Nad snehovou zábranou sa odporúča vhodné rozmiestnenie snehových hákov pre zadržanie snehovej prikrývky v celej ploche.
test the best hpi Spolehlivá firma 2016
qzus nga
cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska