Šikmé strechy

InformácieDržiak rúrkového sneholamu plechová tvarovaná krytina MOD 40

Držiak rúrkového sneholamu MOD 400/20 slúži na uchytenie rúrkových zachytávačov snehu. Držiak je vhodný pre veľkoformátové plechové krytiny, imitácie škridiel s dĺžkou tvarovaného prelisu škridly 400 mm a výškou tvarového odskoku imitácie škridly max. 20mm. SATJAM Roof Nordic, BUD MAT Zefir, Maslen Steela 400. OMAK K400 a podobne. Umiestňuje sa čo najbližšie ku krokve. Odporúčaná osová vzdialenosť jednotlivých prvkov je max. 90 cm. Materiál: zvarenec oceľového plechu a pásoviny, žiarovo pozinkovaný 275g / m2. Povrchová úprava prírodný pozink alebo vypaľovaná farba.
Cena za ks
7,61 €


9,21 € (s DPH)
10,34 €
-11%

    Držiak rúrkového sneholamu slúži na zadržanie pádu snehovej masy zo strešných konštrukcií. Norma STN 73 1901 stanovuje, že šikmé strechy majú byť účinným spôsobom vybavené zachytávačmi snehu najmä nad priľahlými komunikáciami či nižšie ležiacimi konštrukciami. Optimálne umiestnenie sneholamu je do druhého radu nad odkvapom a v ďalších radoch smerom k hrebeňu vo vzdialenosti maximálne 4m od seba. Nad snehovou zábranou sa odporúča vhodné rozmiestnenie snehových hákov pre zadržanie snehovej prikrývky v celej ploche.
test the best hpi Spolehlivá firma 2016
qzus nga
cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska