Šikmé strechy

InformácieJUTAFOL N 110 Štandard - návin 25bm/role

JUTAFOL N® 110g je viacvrstvová polyolefínová parozábrana spevnená perlinkovou mriežkou. Vyrába sa v čírej farbe. JUTAFOL N zabraňuje prenikaniu vodných pár z vnútorného priestoru objektu do tepelných izolácií, možno ho použiť v šikmých i plochých strechách alebo vo zvislých konštrukciách stien. JUTAFOL N sa používa v kombinácii s podstrešnou difúznou fóliou z vonkajšej strany tepelnej izolácie. Cez difúznu podstrešnú fóliu môže tak byť odvedených viac vodných pár, než koľko ich môže cez parozábranu do tepelnej izolácie preniknúť, zamedzí sa tak tvorbe spontánnej kondenzácie vnútri tepelnej izolácie a jej funkčnosť zostáva plne zachovaná. Parozábrany JUTAFOL N® - 25 bm je možné objednať vo variante ŠTANDARD (reakcia na oheň - trieda F) a v hmotnosti 110g / m2. Rolka je široká 1,5m s návinom 25bm. Rola = 37,5m2.

Cena za rolu
0,71 €


0,86 € (s DPH)

    Produkty s podpisom Juta sú vyrábané v štrnástich závodoch v Českej republike, jedná sa o široký sortiment produktov pre stavebníctvo a poľnohospodárstvo, aj o umelé trávniky a materiály na technické účely. Spoločnosť Juta je jedným z najväčších výrobcov difúznych membrán v Európe využívajúcich širokú škálu najmodernejších technológií pre výrobu membrán na špičkovej technickej úrovni s dlhou funkčnou životnosťou a špičkovými parametrami. Difúzne membrány pod názvom Jutadach a JUTATOP slúžia ako paropriepustné doplnkové hydroizolácie k ochrane strešných aj stenových konštrukcií pred prenikaním vlhkosti, zamedzujú stratám tepla a umožňujú ľahké odvetrávanie vodných pár z izolácií strešných a obvodových plášťov budov. Sortiment dopĺňajú parobrzdy, parotesné fólie a vysoko parotesné fólie s hodnotou sd viac ako 300 metrov (sd udáva hrúbku vzduchovej vrstvy, ktorá má rovnaký difúzny odpor ako vrstva zisťovaného materiálu) s reflexnou úpravou pre odraz sálavého tepla.
test the best hpi Spolehlivá firma 2016
qzus nga
cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska