Šikmé strechy

InformácieBezpečnostný hák typ A pre pálenú a betonovú krytinu

Bezpečnostný strešný hák typ A: EN 517-A slúži ako kotviaci bod prostriedkov proti pádu, alebo pre zavesenie rebríka. Je určený pre zachytenie jednej osoby s tlmičom pádu (podľa STN EN 355). Odporúčaná montáž je pomocou troch skrutiek M8 zaistených matkou s bezpečnostnou podložkou skrz kontralatu a krokvu.

Cena za ks
9,12 €


11,03 € (s DPH)

    Bezpečnostné prvky pre pohyb na streche a pre zabezpečenie proti pádu sú významnou skupinou strešného príslušenstva, ktorá je často z „ekonomických" dôvodov zanedbávaná. Ich použitím však zaistíte nielen bezpečnosť práce, ale aj bezpečnosť technických zariadení pre výstavbu i pre budúcu prevádzku. Okrem zabezpečenia bezpečnosti pohybu po streche počas stavby predstavujú bezpečnostné prvky trvalé opatrenia, ktoré umožnia údržbu strechy a súvisiacich zariadení počas bežnej prevádzky. Odhliadnuc od zákonom stanovených ustanovení a noriem, pri použití zdravého rozumu musíme prísť k záveru, že absencia prvkov pre bezpečný pohyb po streche nie je úsporným opatrením, ale hazard so životom

test the best hpi Spolehlivá firma 2016
qzus nga
cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska