Geotextílie a drenážne rohože

Netkané geotextílie geoNetex® sú vyrábané z polypropylénových a polyesterových vlákien technológiou vpichovania. Na zlepšenie mechanicko-fyzikálnych parametrov sú niektoré typy spevnené kalandrovaním (zažehlený povrch). Vďaka kvalitnej vstupnej surovine a dlhodobým spracovateľským skúsenostiam ponúkajú geotextílie geoNetex široké možnosti pri realizáciách rôznych druhov stavieb, kde plnia funkciu najmä filtračnú, separačnú a ochrannú. Geotextílie geoNetex® odolávajú pôsobeniu mikroorganizmov, plesní a húb. Sú odolné proti celému radu chemikálií. Geotextílie geoNetex® nemajú negatívny vplyv na životné prostredie, sú zdravotne nezávadné, neobsahujú ťažké kovy ani iné škodlivé látky. Vyznačujú sa dlhodobou životnosťou, výbornými mechanickými a hydraulickými vlastnosťami. Závody vyrábajúce netkané geotextílie geoNetex® spĺňajú normu ISO 9001.

Drenážne rohože PETEXDREN® sú plošné výrobky tvorené 3D štruktúrou z viacsmerne orientovaných polyetylénových vlákien. Sú charakteristické vysokou priepustnosťou vody ako kolmo k rovine výrobku, tak aj v jeho rovine. Výhodou oproti zrnitým drenážnym materiálom je ich nízka hmotnosť, a z toho vyplývajúca ľahká manipulácia a jednoduchá pokládka. Aplikačné uplatnenie nájdu v pozemnom staviteľstve (stavby na bývanie, občianske a priemyselné stavby), dopravnom staviteľstve (tunely, oporné múry, cestné a železničné stavby), ekologických stavbách (skládky, nádrže, nádrže, záchytné vane) i športu (ihriská, viacúčelové športové plochy). V stavbách výrobky plnia najmä drenážnu, ale aj separačnú a filtračnú funkciu.

Aktívne filtre

hpi qzus nga cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska