Šikmé strechy

InformácieSada ROBUST - stúpacia plošina 60cm

Sada stúpacej plošiny Robust sa skladá z roštu, dvoch kusov držiakov roštu, dvoch kusov držiakov stúpacej plošiny Robust a spojovacieho materiálu. Jednotlivé komponenty sú vyrobené z ocele s povrchovou úpravou žiarový pozink, prípadne doplnené farebným komaxitovým nástrekom výrazne zvyšujúcim odolnosť voči poveternostným vplyvom a mechanickému poškodeniu. Šírka roštu 250mm, dĺžka 420,600 a 800mm. Výrobok podľa STN EN 516 Nástupné konštrukcie na strechu. Strešné lávky, nášľapné plochy a stupne. Sada je súčasťou zariadenia určeného len pre pohyb po streche, nesmie slúžiť ako kotviaci bod osobných ochranných prostriedkov proti pádu!
Cena za ks
52,35 €


63,35 € (s DPH)
71,18 €
-11%

    Bezpečnostné prvky pre pohyb na streche a zabezpečenie proti pádu sú významnou skupinou strešného príslušenstva, ktorá je z "úsporných" dôvodov často zanedbávaná, pritom zákon priamo ukladá, že projektová dokumentácia musí obsahovať spôsob zaistenia bezpečnosti práce a technické zariadenia pre výstavbu i pre budúcu prevádzku (zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších právnych predpisov - Stavebný zákon). Znamená to, že nestačí zabezpečiť bezpečnosť pohybu po streche v priebehu stavby, ale sú potrebné také trvalé opatrenia, ktoré umožnia údržbu strechy a súvisiacich zariadení v bežnej prevádzke. Požiadavky na zaistenie bezpečného pohybu na strechách vyplývajú tiež z požiadaviek noriem, napr. STN 73 1901 - Navrhovanie striech, STN EN 795 Prostriedky ochrany osôb proti pádu z výšky - Kotviace zariadenia, STN EN 517 Prefabrikované príslušenstvo pre strešné krytiny - Bezpečnostné strešné háky a ďalšie. Keď opomenieme ustanovenia uložené zákonom a normami a použijeme zdravý rozum, musíme dospieť k záveru, že absencia prvkov pre bezpečný pohyb po streche nie je úsporným opatrením, ale riskovaním života a ohrozením zdravia.
test the best hpi Spolehlivá firma 2016
qzus nga
cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska