Šikmé strechy

InformácieDržiak rúrkového sneholamu pre plechovú základnú škridlu

Držiak 2 rúrkového sneholamu pre zákl. škridlu, je určený pre pripevnenie na kovovú základnú škridlu, a tým k vytvoreniu bezpečného protisnehového kompletu. Držiak sa k základnej škridle uchytí spojovacím materiálom v podobe dvoch skrutiek s maticou M8. V prípade objednania kompletu je spojovací materiál súčasťou dodávky. Komplet sa umiestňuje čo najbližšie ku krokve. Odporúčaná osová vzdialenosť jednotlivých prvkov je max. 90 cm. Materiál: zvarenec oceľovej pásoviny, žiarovo pozinkovaný. Farebné prevedenie riešené vypaľovanou práškovou farbou na pozinkovanom povrchu, výrazne zvyšujúce odolnosť voči poveternostným vplyvom a mechanickému poškodeniu.
Cena za ks
8,24 €


9,97 € (s DPH)
11,20 €
-11%

    Držiak rúrkového sneholamu slúži na zadržanie pádu snehovej masy zo strešných konštrukcií. Norma STN 73 1901 stanovuje, že šikmé strechy majú byť účinným spôsobom vybavené zachytávačmi snehu najmä nad priľahlými komunikáciami či nižšie ležiacimi konštrukciami. Optimálne umiestnenie sneholamu je do druhého radu nad odkvapom a v ďalších radoch smerom k hrebeňu vo vzdialenosti maximálne 4m od seba. Nad snehovou zábranou sa odporúča vhodné rozmiestnenie snehových hákov pre zadržanie snehovej prikrývky v celej ploche.
test the best hpi Spolehlivá firma 2016
qzus nga
cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska