Šikmé strechy

InformácieDržiak mreže sneholamu pre plechovú základnú škridlu

Držiak sneholamu k základnej škridle slúži na uchytenie protisnehovej zábrany v podobe mreže sneholamu o šírke 20cm. Ide o samostatný držiak určený na uchytenie do základnej plechovej škridly. Držiak sa ku škridle uchytí spojovacím materiálom v podobe dvoch skrutiek s maticou M8, ktoré sú súčasťou dodávky v prípade objednania kompletu. Tj. samostatného držiaku spolu so základnou škridlou. Komplet sa umiestňuje čo najbližšie ku krokve. Odporúčaná osová vzdialenosť jednotlivých prvkov je max. 90 cm. Materiál: zvarenec oceľovej pásoviny, žiarovo pozinkovaný. Farebné prevedenie riešené vypaľovanou práškovou farbou na pozinkovanom povrchu, ktoré výrazne zvyšuje odolnosť voči poveternostným vplyvom a mechanickému poškodeniu.
Cena za ks
9,00 €


10,90 € (s DPH)
12,24 €
-11%

    Držiak mrežového sneholamu slúži na zadržanie pádu snehovej masy zo strešných konštrukcií. Norma STN 73 1901 stanovuje, že šikmé strechy majú byť účinným spôsobom vybavené zachytávačmi snehu najmä nad priľahlými komunikáciami či nižšie ležiacimi konštrukciami. Optimálne umiestnenie sneholamu je do druhého radu nad odkvapom a v ďalších radoch smerom k hrebeňu vo vzdialenosti maximálne 4m od seba. Nad snehovou zábranou sa odporúča vhodné rozmiestnenie snehových hákov pre zadržanie snehovej snehovej prikrývky v celej ploche.
test the best hpi Spolehlivá firma 2016
qzus nga
cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska