Šikmé strechy

InformácieKominárska lávka SET rovná

Kominárska lávka sa skladá z roštu, dvoch kusov držiakov roštu, dvoch kusov držiakov stúpacej plošiny Robust, rovného alebo rohového zábradlia a spojovacieho materiálu. Súčasťou balenia sú skrutky M5 a PVC záslepky. Jednotlivé komponenty sú vyrobené z galvanizovanej alebo žiarovo pozinkovanej ocele s farebným komaxitovým nástrekom, výrazne zvyšujúcim odolnosť voči poveternostným vplyvom a mechanickému poškodeniu. Set je štandardne dodávaný v prevedení pre betónovú a pálenú krytinu, možno ho však na objednávku upraviť na varianty pre šindeľ, plechovú tvarovanú krytinu, falcovaný plech alebo pre bobrovku. Výrobok spĺňa požiadavku normy STN 73 4201 - Rekonštrukcie a opravy komínov a dymovodov. Lávka je súčasťou zariadenia určeného len pre pohyb po streche, nesmie slúžiť ako kotviaci bod osobných ochranných prostriedkov proti pádu!

Cena za ks
179,64 €


217,36 € (s DPH)
244,22 €
-11%

    Bezpečnostné prvky pre pohyb na streche a zabezpečenie proti pádu sú významnou skupinou strešného príslušenstva, ktorá je z "úsporných" dôvodov často zanedbávaná, pritom zákon priamo ukladá, že projektová dokumentácia musí obsahovať spôsob zaistenia bezpečnosti práce a technické zariadenia pre výstavbu i pre budúcu prevádzku (zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších právnych predpisov - Stavebný zákon). Znamená to, že nestačí zabezpečiť bezpečnosť pohybu po streche v priebehu stavby, ale sú potrebné také trvalé opatrenia, ktoré umožnia údržbu strechy a súvisiacich zariadení v bežnej prevádzke. Požiadavky na zaistenie bezpečného pohybu na strechách vyplývajú tiež z požiadaviek noriem, napr. STN 73 1901 - Navrhovanie striech, STN EN 795 Prostriedky ochrany osôb proti pádu z výšky - Kotviace zariadenia, STN EN 517 Prefabrikované príslušenstvo pre strešné krytiny - Bezpečnostné strešné háky a ďalšie. Keď opomenieme ustanovenia uložené zákonom a normami a použijeme zdravý rozum, musíme dospieť k záveru, že absencia prvkov pre bezpečný pohyb po streche nie je úsporným opatrením, ale riskovaním života a ohrozením zdravia.
test the best hpi Spolehlivá firma 2016
qzus nga
cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska